• مقدمه
 • كارآفريني
 • دوره ارتقا مهارت بازار-فروش و بازاريابی
 • دوره ارتقا مهارت بازار-تفكر استراتژيك
 • ICDL 1
 • ICDL2
 • ايمني صنعتي و بهداشت محيط كار
 • دوره مديران-فرآيندهای عملياتی و جريان كاری
 • دوره مديران-فرآيندهای عمومي و پشتيبانی كسب و كار
 • دوره مديران-استراتژی ، فروش و بازاریابی خدمات و محصولات
 • دوره مشاورين-مهارت های عمومی و پایه
 • دوره مشاورين-مهارت های حوزه بازار ، فروش و بازار یابی
 • دوره مشاورين-مهارت های حوزه تولید ،محصول و فرآیندها
 • دوره ابزارهای بهبود كيفيت (6Sigma)
 • دوره مديريت مالي برای مديران غير مالي

تغيير و تحولاتي كه از چندين سال پيش در عرصه تجارت و كسب و كار آغاز شده و روز به روز بر سرعت و پيچيدگي آن افزوده مي شود، جايگاه و اهميت هريك از منابع سازمان ها را به چالش افكنده است. بنحوي كه ديگر نمي توان تنها با تكيه بر فضا، تجهيزات و ماشين آلات و يا امكانات مادي به پيروزي در اين عرصه پر هياهو اميدوار بود. چرا كه وزن عوامل موثر در رقابت تغيير كرده و نيروي انساني به عنوان مهمترين عامل در رشد، توسعه و موفقيت بنگاه ها شناخته شده است. بطوريكه رسيدن به اهداف يك بنگاه اقتصادي در گرو توانائي مديران و كاركنان در انجام وظايف و انطباق با محيط متغير مي باشد.
از اين روست كه توجه ويژه به منابع انساني به عنوان مهمترين عامل مزيت رقابتي ضروري بوده و كسب و كارهاي پيشرو با توجه به سرمايه هاي فكري كاركنان خود و توسعه آنها در جهت تحقق كمي و كيفي اهداف خود بهره مي برند.
سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران نيز به عنوان تنها متولي قانوني حمايت و توسعه صنايع كوچك و متوسط به منظور تحقق الزامات سند چشم انداز 20 ساله در افق 1404 و همچنين حركت از اقتصاد مبتني بر منابع طبيعي به اقتصاد دانش محور،‌از سال ها قبل اقدام به آموزش شاغلان واحدهاي صنعتي نموده است. بنحوي كه در ماده 4 اساسنامه سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي صراحتا به توسعه و توانمند سازي منابع انساني در مراحل مختلف ايجاد و توسعه واحدهاي صنعتي و ارائه آموزش هاي تخصصي به شاغلين واحدهاي صنعتي اشاره شده است. سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران،‌در سال اقتصاد مقاومتي، مطابق با مصوبات قرارگاه اقتصاد مقاومتي آموزش 100 هزار نفر از شاغلان واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط را در دست اجرا دارد كه يكي از شيوه هاي آموزشي در اين طرح عظيم، آموزش هاي الكترونيكي است كه مزاياي متعددي از جمله كاهش هزينه و پوشش در همه كشور را داراست.
آموزش هاي ارايه شده توسط اين سازمان مطابق با نيازهاي صنايع كوچك و متوسط در رشته صنايع متفاوت طراحي شده و از استاندارهاي جهاني بهره¬مند است. در پايان دوره هاي آموزشي نه تها به فراگيران گواهينامه معتبر اعطا مي شود بلكه واحدهاي صنعتي اي كه پرسنل آنها در اين دوره هاي آموزشي شركت داشته اند براي اخذ انواع حمايت ها از سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در اولويت قرار خواهند داشت.

معرفی دوره تخصصی کارآفرینی

در حال حاضر سیر تحولات جهانی، کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فن آوری و توسعه اقتصادی قرار داده است. تجربه موفقیت‌آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه در عبور از بحران های اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها، موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی، کارآفرینان و شکل گیری کسب و کارهای نوآورانه اهمیت خاصی قائل گردند. بر همین اساس، توسعه‌ی کارآفرینی از جنبه‌های گوناگون مدنظر قرار گرفته است. آموزش، یکی از جنبه‌های مهم در گسترش کارآفرینی است که مورد توجه ویژه‌ای واقع شده است. با توجه به مطالعات مختلفی که صورت گرفته ثابت شده که ویژگی‌های کارآفرینان اغلب اکتسابی است و نه توارثی و از این رو در حال حاضر آموزش کارآفرینی به یکی از مهمترین و گسترده‌ترین فعالیت‌های دانشگاه‌ها تبدیل شده است.


به طور کلی در آموزش کارآفرینی به دنبال سه جنبه اصلی تحریک انگیزه­ها، پرورش ویژگی ها و آموزش مهارت ها هستند. دوره مذکور بر بعد آموزش مهارت ها تمرکز دارد. در این دوره فراگیران از جنبه های پس از تاسیس یک کسب و کار مورد آموزش قرار می گیرند. مدیریت کسب و کار، مدیریت استراتژیک و بازاریابی مهمترین گام های یک کسب و کار پس از تاسیس می­باشند. بعد از راه اندازی کسب و کار همچنین نحوه تعامل با نهاد های بالادستی و آگاهی از کمک ها و مشارکت های آنان نیز می­تواند بسیار اثر بخش باشد. بدین منظور سرفصل حمایت های سازمان صنایع کوچک نیز به عنوان یکی از سرفصل های دوره معرفی شده است. با توجه به اهمیت مدیریت مالی، سرفصل مدیریت مالی و تامین مالی نیز در این دوره گنجانده شده است.


به طور کلی این دوره با هدف آشنایی فراگیران با مفاهیم زیر ارائه شده است:

1- آشنایی با ادبیات بازاریابی، بازارشناسی و تحقیقات بازار

2- آشنایی با مدیریت استراتژیک و تفکر راهبردی و نحوه به کارگیری آن در کسب و کار

3- آشنایی با مدیریت مالی و نحوه تامین منابع مالی در یک کسب و کار

4- آشنایی با ساختار سازمان صنایع کوچک و نحوه حمایت آن از کسب و کارهای گوناگون

5- آشنایی با طرح کسب و کار و نحوه مدیریت آن


محتواي دوره كارآفريني

بازار شناسی و تحقیقات بازاریابی

مدیریت استراتژیک

مدیریت طرح کسب و کار

مدیریت مالی و روش­های تامین مالی در صنایع کوچک

حمایت سازمان صنایع کوچک از واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های و نواحی صنعتی کشور


شرایط شرکت کنندگان

در این دوره افراد ذیل صلاحیت شرکت را دارا خواهند بود :

صاحبان صنایع و کارآفرینان

کارشناسان سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی

معرفی دوره ارتقا مهارت بازار - دوره فروش و بازاريابی

در بخش اول دوره ارتقاء مهارت های بازار، اصول بنیادین و مورد نیاز کسب مهارت های بازار ارائه گردیده است. در این بخش (دوم) با توجه به آموخته های مدیریت استراتژیک و مدیریت بازاریابی، مفاهیم مورد نیاز برای ورود به بازار ارائه می­گردد. در این دوره تمرکز بر ارائه چارچوب های تولید و توسعه محصول و نحوه توزیع و فروش می­باشد. در واقع مدیریت بازاریابی تلاش آگاهانه‌ای برای به‌دست‌آوردن نتایج مثبت در مبادله با بازارهای هدف است. به عبارت دیگر مدیریت بازاریابی در هر بازاری کاربرد دارد و قابل اجراست. ما در بازار جهانی واحدی زندگی می کنیم و یادگیری درست مفاهیم بازاریابی قدمی بس بلند در راستای دستیابی به این بازار بزرگ است.


هدف از این دوره آشنایی فراگیران با توانمندی های زیر است­:

1- آشنایی با ویژگی های فروش مدرن و استراتژی های فروش

2- اشنایی با نحوه قیمت گذاری محصولات و مدیریت آن

3- آشنایی با اهداف و اصول توسعه محصول، استراتژی ها و فرایندی اجرایی آن

4- آشنایی با بخش بندی بازار، هدف و موضع یابی

5- آشنایی با مدیریت توزیع و فروش و شناسایی کامل کانال­های توزیع


محتواي دوره فروش و بازاريابی

برند و برند سازی

مدیریت تبلیغ و برند

توسعه محصول جدید و مهندسی ارزش

فرایندهای توسعه محصول جدید

مدیریت توزیع و فروش

مدیریت فروش

قیمت گذاری محصول

تقسیم بازار


شرایط شرکت کنندگان

در این دوره افراد ذیل صلاحیت شرکت را دارا خواهند بود :

مدیران و کارشناسان حوزه بازاریابی و فروش

مدیران و کارشناسان حوزه تحقیق و توسعه

مدیران و کارشناسان حوزه مدیریت روابط عمومی و تبلیغات

مدیران ارشد و میانی سازمان

نکته: افرادی مجاز به شرکت در این دوره هستند که بخش اول دوره مهارت های بازار را گذرانده باشند.

معرفی دوره ارتقا مهارت بازار - دوره تفكر استراتژيك

در فضای حال حاضر کسب و کار، داشتن استراتژی بازاریابی، اعتقاد و حرکت در مسیر آن به عنوان نیاز قطعی و باور تمامی شرکت­ها و سازمان­های عنوان می­شود. این مهم برای همه شرکتها و سازمان­هایی که درصدد هستند بدون تسلیم در برابر تغییر حضوری آگاهانه در بازار داشته باشند. ضرورت دارد. بنابراین، آگاهی تمامی افراد در سازمان از ادبیات استراتژی­های بازاریابی و نحوه به کارگیری آن بسیار پر اهمیت جلوه می­کند. در راستای این مهم، کسب دانش اصول بازاریابی و بازار شناسی می­تواند حرکت درست هر سازمان را در فضای پرتلاطم و رقابتی حال حاضر کسب و کار تضمین نماید. بنابراین کسب آموزش­های فراگیر توسط مدیران و کارشناسان در زمینه مقدمات و کلیات استراتژی به صورت کلان و در ادامه آن استراتژی­های بازاریابی، اصول بازاریابی، بخش بندی و هدف گیری در بازار، بازار شناسی و تحقیقات بازار و نهایاتا تدوین برنامه جامع بازاریابی بسیار ضروری به نظر می رسد.


این دوره با هدف ارتقاء مهارت­های بازار برای طیف گسترده­ای از افراد همچون مدیران، کارشناسان و نمایندگان فروش سازمان­ها، دوره­ای جامع از مفهوم استراتژی را آموزش و در ادامه آن با هدف انتقال دانش بازاریابی و شناسایی مفاهیم مطالعه بازار، دوره های اصول بازاریابی و بازار شناسی را ارائه می­دهد.


محتواي دوره تفكر استراتژيك

مدیریت استراتژیک

استراتژی بازاریابی

اصول بازاریابی، بخش بندی و هدف گیری

بازار شناسی و تحقیقات بازار

تدوین برنامه بازاریابی


شرایط شرکت کنندگان

در این دوره افراد ذیل صلاحیت شرکت را دارا خواهند بود :

مدیران ارشد و میانی سازمان

کارشناسان حوزه برنامه ریزی استراتژیک، بازاریابی، فروش و مطالعه بازار

نمایندگان فروش شرکت­ها

معرفی دوره مهارت های هفتگانه ICDL - سطح اول

در عصر حاضر که تمامی فعالیت ها وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات است، لازمه استخدام در سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی و موفقیت در هر شغل و سمت، آشنایی اولیه با مهارت های هفت گانه ICDL License می باشد.


به صورت رسمی، مدرک ICDL به عنوان یک مدرک بین المللی و رسمی شناخته می شود که در بیش از 150 کشور جهان معتبر است و بر طبق آمار رسمی جهان تا به امروز بیش از 14 میلیون نفر موفق به اخذ مدرک رسمی آن شده اند.


این دوره از هفت مهارت مبانی کامپیوتر، اینترنت، وب و چهار نرم افزار مجموعه آفیس شرکت مایکروسافت به نام های WORD، EXCEL، ACCESS و POWER POINT تشکیل شده است. توانمند شدن در این هفت حوزه توانایی کار با کامپیوتر کارمندان را تضمین می کند و برای کارمندان، مهارتهای کامپیوتری قابل ملاحظه ای ایجاد می کند. بنابراین می توان گفت گذراندن این دوره برای پرسنل سازمان های و خود آن سازمان مزایای بسیاری را خواهد داشت. کاهش هزینه های پشتیبانی فناوری اطلاعات و کاستن از وقت تلف شده ناشی از فقدان دانش و روش های کاری غیر موثر در حوزه فناوری اطلاعات مهمترین دستاوردهای این سری آموزش می باشد.


بر این اساس، این دوره آموزشی برای ارائه هفت مفهموم اساسی ICDL طراحی و در دو بخش ارائه شده است. در بخش اول سه آموزش بنیادین مبانی کامپیوتر، وب، اینترنت به همراه یکی از نرم افزارهای کاربردی مجموعه آفیس به نام POWER POINT ارائه می گردد.


شرایط شرکت کنندگان

در این دوره افراد ذیل صلاحیت شرکت را دارا خواهند بود :

کلیه افراد در بدو استخدام شرکت ها و سازمان ها

تمامی کارمندان و کارشناسان سازمان ها و شرکت ها

معرفی دوره مهارت های هفتگانه ICDL - سطح دوم

در عصر حاضر که تمامی فعالیت ها وابسته به فناوری اطلاعات و ارتباطات است، لازمه استخدام در سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی و موفقیت در هر شغل و سمت، آشنایی اولیه با مهارت های هفت گانه ICDL License می باشد.


به صورت رسمی، مدرک ICDL به عنوان یک مدرک بین المللی و رسمی شناخته می شود که در بیش از 150 کشور جهان معتبر است و بر طبق آمار رسمی جهان تا به امروز بیش از 14 میلیون نفر موفق به اخذ مدرک رسمی آن شده اند.


این دوره از هفت مهارت مبانی کامپیوتر، اینترنت، وب و چهار نرم افزار مجموعه آفیس شرکت مایکروسافت به نام های WORD، EXCEL، ACCESS و POWER POINT تشکیل شده است. توانمند شدن در این هفت حوزه توانایی کار با کامپیوتر کارمندان را تضمین می کند و برای کارمندان، مهارتهای کامپیوتری قابل ملاحظه ای ایجاد می کند. بنابراین می توان گفت گذراندن این دوره برای پرسنل سازمان های و خود آن سازمان مزایای بسیاری را خواهد داشت. کاهش هزینه های پشتیبانی فناوری اطلاعات و کاستن از وقت تلف شده ناشی از فقدان دانش و روش های کاری غیر موثر در حوزه فناوری اطلاعات مهمترین دستاوردهای این سری آموزش می باشد.


این دوره از آموزش، پس از فراگیری بخش اول که حاوی سرفصل های مبانی کامپیوتر، اینترنت، وب و پاورپویتن بوده ارائه شده و در آن با هدف آشنایی و فراگیری دیگر نرم افزارهای مجموعه آفیس طراحی شده است. در این دوره سه نرم افزار بسیار کاربردی آفیس که در هر کسب و کاری مورد استفاده قرار می گیرد یعنی WORD، EXCEL و POWER POINT ارائه شده است.


محتواي دوره مهارت های هفتگانه ICDL - سطح دوم

Word

Access

Excel


شرایط شرکت کنندگان

در این دوره افراد ذیل صلاحیت شرکت را دارا خواهند بود :

کارشناسان و کلیه کارمندان سازمان ها

مدیران میانی و ارشد سازمان ها

افرادی که دوره سطح یک ICDL را گذرانده اند

افراد در بدو استخدام

معرفی دوره اصول ایمنی صنعتی و بهداشت محیط كار - HSE

HSE حرف اول كلمات Health (بهداشت) ، Safety (ايمني) و Environment (محيط زيست) است كه متولي و عهده دار كليه مسائل مربوط به بهداشت كار ، صنعتي و محيط ، ايمني و آتش نشاني و محيط زيست مي باشد. رشد روز افزون فن آوری و گسترش رو به شتاب توسعه صنعتی، اگرچه نقش مهمی در افزایش بهره وری و شکوفایی اقتصادی ایفا داشته است اما چالش های جدیدی در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایجاد کرده است. کشته شدن بیش از 2.1 میلیون نفر در سال ناشی از حوادث شغلی موید این نکته می باشد که اگرچه توسعه گسترده ای در کسب و کارها و صنایع اتفاق افتاده است، اما عدم توجه به الزامات بهداشت شغلی خسارات جبران ناپذیری را پدید می آورد. بنابراین توجه به مقوله HSE و مدیریت هدفمند آن در صنایع و مشاغل مختلف بسیار مهم تلقی می گردد. این دست يابي به ايمني كامل در فعاليتهاي مختلف صنعتي و نيل به فرهنگ ايمني رشد يافته، مستلزم انجام اقدامات بنيادي در كليه زمينه ها بوده كه يكي از مهمترين آنها ايجاد شرايط لازم جهت ارتقاء سطح دانش ، نگرش و مهارت پرسنل در محيط هاي كاري مي باشد.


از این رو پیش از به کارگیری مدیریت صحیح HSE در انواع مشاغل، آشنایی تمامی پرسنل و افراد شاغل در آن کسب و کار با مفاهیم اولیه HSE ضروری به نظر می رسد. این دوره آموزشی با هدف ارائه تمامی سرفصل های HSE و آشنایی کامل افراد درون و برون سازمان طراحی شده است. در این دوره مفاهیم مربوط به الزامات ایمنی صنعتی و بهداشت محیط کار، ایمنی در کار با تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، پیش گیری از حوادث و اصول کمک های اولیه، پیشگیری از آتش سوزی و مبارزه با آتش و در نهایت تجهیزات و وسایل حفاظت فردی ارائه خواهد شد.


محتواي دوره HSE

الزامات ایمنی صنعتی و بهداشت محیط کار

ایمنی در کار با تجهیزات و ماشین آلات صنعتی

پیش گیری از حوادث و اصول کمک های اولیه

پیشگیری از آتش سوزی و مبارزه با آتش

تجهیزات و وسایل حفاظت فردی


شرایط شرکت کنندگان

در این دوره افراد ذیل صلاحیت شرکت را دارا خواهند بود :

کارکنان ادارات و سازمان‌ها

کارشناسان و مدیران ایمنی، بهداشت شغلی و زیست محیطی HSE

دانشجویان در کلیه رشته ها از جمله ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی (HSE)

پیمانکاران در اجرای پروژه‌ها در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، عمرانی و ...

معرفی دوره مديران - دوره فرآيندهای عملياتی و جريان كاری

سازمانها، مجموعه ای از نیروی انسانی، فناوری و ارتباطات هستند که آن را در رسیدن به اهداف سازمانی یاری میرسانند. رسیدن به اهداف سازمانی در گروه انطباق مجموعه سازمانی با تغییراتی است که در درون و بیرون از سازمان رخ میدهد. یکی از مهمترین منابع انسانی هر سازمان، مجموعه مدیریتی آن است که وظیفه سنگین هدایت و کنترل سازمان را بر عهده دارد. نظر به اینکه سازمانها بر حسب نوع وظیفه ای که دارند از پیچیدگیهای خاص خود برخوردارند و از آنجایی که تغییرات دنیای مدرن امروز یا به قولی هزاره سوم، سریع و لحظه ای است این مسئله مدیران را دچار سردرگمی در تصمیم گیری و احیاناً فرسودگی می کند. لذا اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی بویژه مدیران سبب میشود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، بطور مؤثر فعالیت هایشان را ادامه داده و برکارایی خود بیفزایند. بنابراین آموزش و بهسازی، کوشش مداوم و برنامه ریزی شده برای بهبود سطوح شایستگی کارکنان و مدیران و در نهایت عملکرد سازمانی است.


این دوره آموزشی با هدف ارتقاء سطح دانش مدیران سازمانی طراحی شده است که مبتنی بر سه بخش مجزا می باشد. در بخش اول از دوره آموزشی با هدف آشنایی مدیران با مهارت های فردی، نحوه شناسایی فرایندهای اصلی و پشتیبانی سازمانی و نظارت بر آن ها همچنین مدیریت بهره وری سازمان و درنهایت نحوه ارزیابی عملکرد پرسنل سازمانی طراحی شده است.


محتواي دوره فرآيندهای عملياتی و جريان كاری

مهارت های فردی مدیران

عارضه یابی (آسیب شناسی) فرایندهای کاری

مدیریت فرایندهای کسب و کار

طرح کسب و کار

مدیریت بهره وری

ارزیابی عملکرد کارکنان


شرایط شرکت کنندگان

در این دوره افراد ذیل صلاحیت شرکت را دارا خواهند بود :

مدیران ارشد و میانی سازمان ها

معرفی دوره مديران - دوره فرآيندهای عمومي و پشتيبانی كسب و كار

سازمانها، مجموعه ای از نیروی انسانی، فناوری و ارتباطات هستند که آن را در رسیدن به اهداف سازمانی یاری میرسانند. رسیدن به اهداف سازمانی در گروه انطباق مجموعه سازمانی با تغییراتی است که در درون و بیرون از سازمان رخ میدهد. یکی از مهمترین منابع انسانی هر سازمان، مجموعه مدیریتی آن است که وظیفه سنگین هدایت و کنترل سازمان را بر عهده دارد. نظر به اینکه سازمانها بر حسب نوع وظیفه ای که دارند از پیچیدگیهای خاص خود برخوردارند و از آنجایی که تغییرات دنیای مدرن امروز یا به قولی هزاره سوم، سریع و لحظه ای است این مسئله مدیران را دچار سردرگمی در تصمیم گیری و احیاناً فرسودگی می کند. لذا اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی بویژه مدیران سبب میشود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، بطور مؤثر فعالیت هایشان را ادامه داده و برکارایی خود بیفزایند. بنابراین آموزش و بهسازی، کوشش مداوم و برنامه ریزی شده برای بهبود سطوح شایستگی کارکنان و مدیران و در نهایت عملکرد سازمانی است.


این دوره آموزشی با هدف ارتقاء سطح دانش مدیران سازمانی طراحی شده است که مبتنی بر سه بخش مجزا می باشد. بخش دوم از دوره آموزشی با هدف آشنایی مدیران با بخشی از فرایندهای مدیریت داخلی سازمان ها تهیه شده است. در این بخش، اصول حسابداری و مالی سازمان به همراه مدیریت عملیات و زنجیره تامین آموزش داده می شود. همچنین با توجه به اهیمت توانایی مدیران در مذاکرات و چانه زنی های اصول و فنون مذاکره نیز در این بخش آموزش داده می شود.


محتواي دوره فرآيندهای عمومي و پشتيبانی كسب و كار

اصول حسابداری صنعتی

مدیریت زنجیره تامین

مدیریت عملیات

مدیریت مالی و روش های تامین مالی در صنایع کوچک

مدیریت کارآفرینی

اصول و فنون مذاکره


شرایط شرکت کنندگان

در این دوره افراد ذیل صلاحیت شرکت را دارا خواهند بود :

مدیران ارشد و میانی سازمان

معرفی دوره مديران - دوره استراتژی ، فروش و بازاریابی خدمات و محصولات

سازمان ها، مجموعه ای از نیروی انسانی، فناوری و ارتباطات هستند که آن را در رسیدن به اهداف سازمانی یاری میرسانند. رسیدن به اهداف سازمانی در گروه انطباق مجموعه سازمانی با تغییراتی است که در درون و بیرون از سازمان رخ میدهد. یکی از مهمترین منابع انسانی هر سازمان، مجموعه مدیریتی آن است که وظیفه سنگین هدایت و کنترل سازمان را بر عهده دارد. نظر به اینکه سازمانها بر حسب نوع وظیفه ای که دارند از پیچیدگیهای خاص خود برخوردارند و از آنجایی که تغییرات دنیای مدرن امروز یا به قولی هزاره سوم، سریع و لحظه ای است این مسئله مدیران را دچار سردرگمی در تصمیم گیری و احیاناً فرسودگی می کند. لذا اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی بویژه مدیران سبب میشود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط، بطور مؤثر فعالیت هایشان را ادامه داده و برکارایی خود بیفزایند. بنابراین آموزش و بهسازی، کوشش مداوم و برنامه ریزی شده برای بهبود سطوح شایستگی کارکنان و مدیران و در نهایت عملکرد سازمانی است.


این دوره آموزشی با هدف ارتقاء سطح دانش مدیران سازمانی طراحی شده است که مبتنی بر سه بخش مجزا می باشد. بخش سوم از دوره آموزشی با هدف آشنایی مدیران با بخشی از فرایندهای فضای کسب و کار سازمان و بازاریابی محصولات و خدمات طراحی شده است. در این بخش، اصول بازاریابی و مدیریت محصولات به صورت کامل ارائه می گردد. همچنین مدیریت استراتژبک با هدف تغییر نگاه مدیران به روند فعلی سازمان و نحوه حرکت در آینده ارائه شده است. در کنار این مفاهیم، دروسی به منظور نحوه مدیریت تبلیغات محصولات و توزیع و فروش آن نیز ارائه شده است.


محتواي دوره استراتژی ، فروش و بازاریابی خدمات و محصولات

اصول بازاریابی، بخش بندی و هدف گیری

توسعه محصول جدید و مهندسی ارزش

مدیریت استراتژیک

مدیریت آمیخته بازاریابی و مدیریت محصول

مدیریت تبلیغات و برند

مدیریت توزیع و فروش


شرایط شرکت کنندگان

در این دوره افراد ذیل صلاحیت شرکت را دارا خواهند بود :

مدیران ارشد و میانی سازمان

معرفی دوره مشاورين - دوره مهارت های عمومی و پایه

مشاوره نقشی حیاتی و تعیین‌ کننده در حیات مادی و معنوی انسانها و بویژه در بهبود وضعیت کسب ‌و کار دارد. آنچه مسلم است این است که مشاوره نیاز طبیعی بشر و پشتیبان او در تصمیم‌گیری‌های سنجیده است.


نظر به شرایط نابسامان کسب‌وکار، امروزه اهمیت و جایگاه استفاده از خدمات مشاوره ‌ای بیش از پیش نمایان است و هر چه زمان به جلوتر گام برمی‌دارد، این نیاز بیشتر نمود می‌یابد. به گونه‌ای که حالا دیگر کمتر می‌توان سراغ کسب‌ و کاری موفق را گرفت که بدون یاری بازوی توانمند مشاوری اصلح توانسته باشد به جایگاه فعلی خود دست یابد.


انتخاب مشاور يكي از مهمترين و حساسترين تصميماتي است كه كارفرما در جهت انجام يك پروژه اتخاذ مي كند. موفقيت هر پروژه اغلب بستگي به چگونگي كسب تواناترين، مجرب ترين و صاحب نام ترين متخصص در دسترس را دارد. بهترين نتايج در اجراي يك پروژه هنگامي به دست مي آيند كه رابطه اي حرفه اي و اعتماد متقابل بين كارفرما و مشاور وجود داشته باشد. علّت اين امر آن است كه مشاورِ با تجربه و حرفه اي در هر زمان قادر است تصميمات صحيح و هدف دار را اتخاذ، و در جهت منافع كارفرماي خود به مرحله اجرا درآورد.


بنابراین می توان گفت، مجموعه زیادی از کسب و کار های امروزی و با نیازهای متفاوت نیازمند اخذ مشاوره هستند که این مساله سبب می گردد که دامنه ی بسیار گسترده ای از توانمندی های عمومی حوزه های کسب و کار در مشاورین طلب گردد.


از این رو یک مشاور باید از مجموعه ای از دانش ها و مهارت های کسب و کار که در بسیاری از حوزه های شغلی مشترک می باشند، بهره مند باشد. به عنوان مثال مهارت های حوزه بازاریابی و مدیریت استراتژیک، مهارت های حوزه مدیریت عملیات و فنی – مهندسی، مهارت های حوزه مالی و در نهایت مهارت های حوزه ارتباط با مشتریان و کارفرما از جمله نیازمندی های یک مشاور می باشد که باید دانش مناسبی از آنها را آموزش ببیند.


این دوره آموزشی، با رویکرد ارائه مجموعه مهارت های فراگیر به منظور ارتقاء اثر بخشی مشاورین طراحی شده است.


در بخش اول این دوره مجموعه ای از آموزش های عمومی که تمامی مشاورین باید به عنوان حداقل از آنها برخوردار باشند همانند، اصول ارائه مشاوره به کارفرما، تفکر سیستمی، تکنیک های حل مساله، دوره آموزشی مدیریت کار تیمی، فنون تصمیم گیری، مدیریت بحران، مدیریت جلسات، مدیریت دانش و نیاز سنجی آموزشی ارائه می گردد. در بخش های آتی این دوره، مباحث تخصصی چه در حوزه فرایندهای داخلی کسب و کار ها و چه در حوزه فرایندهای خارجی همانند بازاریابی ارائه می گردد.محتواي دوره مهارت های عمومی و پایه

اصول ارائه مشاوره و ارتباط با کارفرما

تتفکر سیستمی

تکنیک های حل مساله

دوره آموزشی مدیریت کار تیمی

فنون تصمیم گیری

مدیریت بحران

مدیریت جلسات

مدیریت دانش

نیاز سنجی و مدیریت آموزش سازمانی


شرایط شرکت کنندگان

در این دوره افراد ذیل صلاحیت شرکت را دارا خواهند بود :

مشاورین کسب و کار

معرفی دوره مشاورين - دوره مهارت های حوزه بازار ، فروش و بازار یابی

مشاوره نقشی حیاتی و تعیین‌ کننده در حیات مادی و معنوی انسانها و بویژه در بهبود وضعیت کسب ‌و کار دارد. آنچه مسلم است این است که مشاوره نیاز طبیعی بشر و پشتیبان او در تصمیم‌گیری‌های سنجیده است.


نظر به شرایط نابسامان کسب‌وکار، امروزه اهمیت و جایگاه استفاده از خدمات مشاوره ‌ای بیش از پیش نمایان است و هر چه زمان به جلوتر گام برمی‌دارد، این نیاز بیشتر نمود می‌یابد. به گونه‌ای که حالا دیگر کمتر می‌توان سراغ کسب‌ و کاری موفق را گرفت که بدون یاری بازوی توانمند مشاوری اصلح توانسته باشد به جایگاه فعلی خود دست یابد.


انتخاب مشاور يكي از مهمترين و حساسترين تصميماتي است كه كارفرما در جهت انجام يك پروژه اتخاذ مي كند. موفقيت هر پروژه اغلب بستگي به چگونگي كسب تواناترين، مجرب ترين و صاحب نام ترين متخصص در دسترس را دارد. بهترين نتايج در اجراي يك پروژه هنگامي به دست مي آيند كه رابطه اي حرفه اي و اعتماد متقابل بين كارفرما و مشاور وجود داشته باشد. علّت اين امر آن است كه مشاورِ با تجربه و حرفه اي در هر زمان قادر است تصميمات صحيح و هدف دار را اتخاذ، و در جهت منافع كارفرماي خود به مرحله اجرا درآورد.


بنابراین می توان گفت، مجموعه زیادی از کسب و کار های امروزی و با نیازهای متفاوت نیازمند اخذ مشاوره هستند که این مساله سبب می گردد که دامنه ی بسیار گسترده ای از توانمندی های عمومی حوزه های کسب و کار در مشاورین طلب گردد.


از این رو یک مشاور باید از مجموعه ای از دانش ها و مهارت های کسب و کار که در بسیاری از حوزه های شغلی مشترک می باشند، بهره مند باشد. به عنوان مثال مهارت های حوزه بازاریابی و مدیریت استراتژیک، مهارت های حوزه مدیریت عملیات و فنی – مهندسی، مهارت های حوزه مالی و در نهایت مهارت های حوزه ارتباط با مشتریان و کارفرما از جمله نیازمندی های یک مشاور می باشد که باید دانش مناسبی از آنها را آموزش ببیند.


در بخش دوم دور مشاوره با هدف آشنایی مشاورین با ادبیات بازاریابی و فروش طراحی شده است. این دوره آموزشی، از این رو دروسی همانند اصول بازاریابی، تحلیل صورت های مالی، توسعه محصول جدید و مهندسی ارزش، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت تبلیغ و برند، مدیریت تحلیل داده ها، مدیریت توزیع و فروش و مدیریت کارآفرینی برای مشاورین ارائه شده استمحتواي دوره مهارت های حوزه بازار ، فروش و بازار یابی

اصول بازاریابی، بخش بندی، هدف گیری

تحلیل صورت های مالی

توسعه محصول جدید و مهندسی ارزش

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت تبلیغ و برند

مدیریت تحلیل داده ها

مدیریت توزیع و فروش

مدیریت کار آفرینی


شرایط شرکت کنندگان

در این دوره افراد ذیل صلاحیت شرکت را دارا خواهند بود :

مشاورین کسب و کار

مشاورینی که بخش اول دوره مشاورین را طی نموده اند

معرفی دوره مشاورين - دوره مهارت های حوزه تولید ،محصول و فرآیندهای کسب و کار

مشاوره نقشی حیاتی و تعیین‌ کننده در حیات مادی و معنوی انسانها و بویژه در بهبود وضعیت کسب ‌و کار دارد. آنچه مسلم است این است که مشاوره نیاز طبیعی بشر و پشتیبان او در تصمیم‌گیری‌های سنجیده است.


نظر به شرایط نابسامان کسب‌وکار، امروزه اهمیت و جایگاه استفاده از خدمات مشاوره ‌ای بیش از پیش نمایان است و هر چه زمان به جلوتر گام برمی‌دارد، این نیاز بیشتر نمود می‌یابد. به گونه‌ای که حالا دیگر کمتر می‌توان سراغ کسب‌ و کاری موفق را گرفت که بدون یاری بازوی توانمند مشاوری اصلح توانسته باشد به جایگاه فعلی خود دست یابد.


انتخاب مشاور يكي از مهمترين و حساسترين تصميماتي است كه كارفرما در جهت انجام يك پروژه اتخاذ مي كند. موفقيت هر پروژه اغلب بستگي به چگونگي كسب تواناترين، مجرب ترين و صاحب نام ترين متخصص در دسترس را دارد. بهترين نتايج در اجراي يك پروژه هنگامي به دست مي آيند كه رابطه اي حرفه اي و اعتماد متقابل بين كارفرما و مشاور وجود داشته باشد. علّت اين امر آن است كه مشاورِ با تجربه و حرفه اي در هر زمان قادر است تصميمات صحيح و هدف دار را اتخاذ، و در جهت منافع كارفرماي خود به مرحله اجرا درآورد.


بنابراین می توان گفت، مجموعه زیادی از کسب و کار های امروزی و با نیازهای متفاوت نیازمند اخذ مشاوره هستند که این مساله سبب می گردد که دامنه ی بسیار گسترده ای از توانمندی های عمومی حوزه های کسب و کار در مشاورین طلب گردد.


از این رو یک مشاور باید از مجموعه ای از دانش ها و مهارت های کسب و کار که در بسیاری از حوزه های شغلی مشترک می باشند، بهره مند باشد. به عنوان مثال مهارت های حوزه بازاریابی و مدیریت استراتژیک، مهارت های حوزه مدیریت عملیات و فنی – مهندسی، مهارت های حوزه مالی و در نهایت مهارت های حوزه ارتباط با مشتریان و کارفرما از جمله نیازمندی های یک مشاور می باشد که باید دانش مناسبی از آنها را آموزش ببیند.


مشاورین پس از طی بخش اول و دوم مشاورین که به مفاهیم ابتدایی و ادبیات بازاریابی و فروش پرداخته است، نیازمند اخذ دوره های تخصصی تر با رویکرد بازطراحی و بازمهندسی فرایندهای کسب و کار و آشنایی با مفاهیم حوزه فنی از قبیل مدیریت عملیات و زنجیره تامین می باشند.


بنابراین این بخش از دوره مشاورین دروسی همانند آسیب شناسی فرایند های کاری، اصول و مبانی مدیریت کیفیت، مدیریت تکنولوژی، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت عملیات، مدیریت نگهداری و تعمیرات و مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار ارائه میکند.محتواي دوره مهارت های حوزه تولید ،محصول و فرآیندهای کسب و کار

آسیب شناسی فرایند های کاری

اصول و مبانی مدیریت کیفیت

مدیریت تکنولوژی

مدیریت زنجیره تامین

مدیریت عملیات

مدیریت نگهداری و تعمیرات

مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار


شرایط شرکت کنندگان

در این دوره افراد ذیل صلاحیت شرکت را دارا خواهند بود :

مشاورین کسب و کار

معرفي دوره 6 سيگما

عواملی از قبیل پویایی محیط کسب و کار، تنوع و پیچیدگی سلائق مشتریان، افزایش سهم محصولات و خدمات نوآورانه در اقتصاد و کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی و پدیده‏ی چهانی شدن، لزوم توجه به ارتقا کیفیت محصولات و فرایندهای سازمانی، کاهش هزینه‏های عملیاتی و قیمت تمام شده‏ی محصولات و خدمات را برای بقا در بازار دوچندان نموده است. در حوزه‏ی مدیریت کیفیت، ابزارها و متدولوژی‏های مختلفی جهت تحقق اهداف فوق ارائه شده است. یکی از این روش‏ها که کارآمدی و اثربخشی خود را در طی حدود سه دهه که از مطرح شدن آن می‏گذرد به خوبی نشان داده، متدولوژی شش سیگما است. تجربه‏ی چندین ساله‏ی استفاده از شش سیگما در شرکت‏های مختلف و دستاوردهای انکارناپذیر حاصله، به خوبی گواه این امر است که صرف‏نظر از ابعاد سازمانی، نوع صنعت، تولیدی یا خدماتی بودن و سطح توانمندی کارکنان، از این متدولوژی می‏توان جهت ارتقا کیفیت، بالابردن سطح رضایت مشتری، کاهش هزینه‏های عملیاتی و توسعه و رشد بنگاه‏های اقتصادی و عمومی بهره گرفت. هدف این دوره آشنایی با مبانی و مفاهیم شش سیگما، دستاوردهای مورد انتظار حاصل از اجرای آن در یک سازمان، الزامات اجرایی، مراحل انجام پروژه‏های شش سیگما و شناخت ابزارها و تکنیک‏های بکار گرفته شده در مراحل مختلف آن است. به این منظور در ابتدا فلسفه‏ی وجودی این متدولوژی، تاریخچه‏ی شکل‏گیری آن و تفاوت آن با سایر رویکردهای بهبود کیفیت تشریح می‏گردد. در ادامه مفاهیمی از قبیل فرایند، نوسان، نقص، رضایت مشتری، سنجه‏های کسب و کار و حدود مشخصه‏ی کیفی که کلیدواژه‏های این تکنیک هستند با ذکر مثال و ارائه مصادیق مختلف تبیین خواهد شد. نقش‏های کلیدی و نفرات تشکیل دهنده‏ی پروژه‏های بهبود در شش سیگما و همچنین آموزش‏هایی که هر یک از مشارکت‏کنندگان در پروژه‏ها باید دریافت نمایند، در گام بعدی تشریح می‏گردد. اقدامات بهبود در شش سیگما در قالب تعدادی پروژه محقق می‏‏گردد به همین دلیل سازوکار اولویت‏بندی و انتخاب پروژه‏ها و معیارهای مهم در این تصمیم‏گیری تشریح خواهد شد. متدولوژی شش سیگما در قالب 5 مرحله‏ی تعریف، اندازه‏گیری، تحلیل، بهبود و کنترل که به اختصار به آن چرخه‏ی DMAIC گفته می‏شود، سازماندهی شده است. بخش عمده‏ای از این دوره‏ی آموزشی به تشریح تفصیلی هر یک از این مراحل همراه با مثال‏های متعدد و ابزارهای مورد استفاده اختصاص دارد. در اجرای متدولوژی شش سیگما، ابزارهای متتوعی مورد استفاده قرار می‏گیرد که برخی از آن‏ها در حین تشریح مراحل DMAIC معرفی می‏شوند و به برخی دیگر به صورت مستقل پرداخته خواهد شد. به منظور حصول نگرش و درک عمیق‏تر نسبت به مختصات اجرایی و توانمندی‏های شش سیگما، چند موردکاوی واقعی در خصوص بکارگیری این متدولوژی برای حل مسائل و ایجاد بهبود در شرکت‏های مختلف ارائه خواهد شد.محتواي دوره 6 سيگما

مبانی و مفاهیم کلیدی در شش سیگما

چالش‏ها و دستاوردهای بکارگیری متدولوژی شش سیگما

تاریخچه‏ی شکل‏گیری متدولوژی شش سیگما

مؤلفه‏ها و الزامات سازمانی جهت اجرای موفق شش سیگما

مفهوم و نحوه‏ی تعریف سنجه‏های کسب و کار

مفاهیم آماری مورد استفاده در شش سیگما

نقش‏های کلیدی و آموزش‏ها و مهارت‏های مورد نیاز اعضای تیم شش سیگما

تعریف پروژه های بهبود در شش سیگما

تشریح مرحله‏ی تعریف مسأله، پیش‏بینی دستاوردهای حاصل از رفع مشکلات

اجرای فاز اندازه‏گیری بر اساس سنجه‏های مناسب و ابزارهای مورد استفاده، شناسایی متغییرهای ورودی و خروجی و رابطه آن‏ها

سازوکار تجزیه و تحلیل مسأله، تشکیل فرضیه جهت شناسایی مهمترین متغییرهای اثرگذار بر مسأله

انجام مرحله‏ی بهبود شامل آزمون فرضیه به منظور کشف تغییراتی که منجر به بهبود خواهد شد

چگونگی ایجاد نظام‏های کنترلی برای تثبیت بهبودهای ایجاد شده و ارتقا آن‏ها

معرفی سایر ابزارهای بکارگرفته شده در اجرای شش سیگما

موردکاوی‏های واقعی در خصوص چگونگی بکارگیری متدولوژی شش سیگما جهت حل مسأله و دستاوردهای حاصله


شرایط شرکت کنندگان

تعداد شرکت کنندگان در این دوره نامحدود می باشد.

معرفي دوره مديريت مالي براي مديران غير مالي

مدیریت مالی، مدیریت بر منابع و مصارف شرکت است. مدیران مالی به دنبال افزایش ثروت سهامداران (در بلند مدت) می باشند. مدیران مالی همچنین مسئول سلامت مالی سازمان، شرکتها و بنگاههای اقتصادی هستند. آنها گزارشات مالی را تهیه، فعالیت های سرمایه گذاری را هدایت، استراتژی ها را توسعه داده و برای رسیدن به اهداف مالی بلند مدت سازمان برنامه ریزی می کنند. نقش مدیر مالی با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی و نرم افزاری در حال تغییر است. در گذشته وظیفه اصلی مدیر مالی نظارت بر مسایل مالی سازمان بوده است ولی حالا بیشتر به تحلیل داده ها و دادن مشاوره به مدیران عالی برای حداکثر سازی سود و افزایش ثروت سهامداران می پردازند. قلمرو مديريت مالي را مي توان با توجه به اهميت امور مالي در اداره بنگاههاي اقتصادي، تجربه تاريخي مديريت مالي در شركتها، وظايف مدير مالي، ابزارها و روش هاي علمي استفاده شده در اين حوزه، كاربرد روزافزون يافته هاي اين رشته علمي در بسياري از تصميمات استراتژيك و بلندمدت، تدارك اطلاعات مالي سودمند در تصميم گيري و نقش آن در تحقيق اهداف واحدهاي انتفاعي، تبيين و مشخص نمود. در این دوره سعی خواهد شد مدیران غیر مالی با مفاهیم، مفروضات، روشها و تکنیکهای کاربردی مدیریت مالی به آشنا گردند، تا از این طریق کیفیت تصمیم گیری شان ارتقاء یابد.محتواي دوره

آشنایی با تجزيه وتحليل صورتهاي مالي

آشنایی با برنامه ريزي سود، تجزيه و تحليل اهرم ها

آشنایی با برنامه ريزي (بودجه بندي) مالي

آشنایی با بودجه بندي سرمايه

آشنایی با مفاهیم ريسك وبازده


شرایط شرکت کنندگان

افراد دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد می توانند در این دوره شرکت نمایند.

امتیازات و مشخصات کلی دورهتحصیل در مهرالبرز

موسسه آموزش عالی مهر البرز نخستين موسسه آموزش عالي غير انتفاعي كشور با برخورداری از دانش بومی یادگیری و آموزش الکترونیکی که در نوع خود منحصر به فرد بوده و بر اساس تجربه و دانش تخصصی سازمانی توسعه یافته ، سالهاست که برگزاری دوره های کارشناسی ارشد در برخی از رشته های مدیریت را در دستور کار خود دارد.موسسه ما با برخورداری از کادر آموزشی مجرب، برجسته و حرفه ای از دانشگاه های معتبر و تراز اول کشور مانند دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران ، دانشگاه علم و صنعت ، دانشگاه شهید بهشتی ،دانشگاه علامه طباطبایی و ... دوره های آموزشی سطح بالا و کاربردی را ارائه می نماید.
یکی از مهمترین مزیت های موسسه ما نسبت به سایر موسسات و دانشگاه های فعال درمحیط آموزشهای مجازی ، فضای آموزشهای الکترونیکی ما می باشد. سیستم آموزشی الکترونیکی ما(LMS) یکی از مجهزترین و کاربردی ترین سیستم ها و نظام های آموزشی می باشد که با پشتوانه فنی و آموزشی مناسب ابزاری کارآمد را در اختیار شما قرار می دهد.بی شک سیستم تعاملی طراحی شده در این حوزه ارتقای سطح یادگیری و مهارت را در دانشجویان به دنبال داشته و نظرات دانشجویان ما گواه بر این مدعاست.نظارت عالیه بر تولید محتوای الکترونیکی توسط کادر آموزشی به منظور حصول اطمینان از همراستایی آن با اهداف دوره و هم افزایی آن با دیگر مباحث دوره و ایجاد ارزش افزوده بالاتر در دانشجویان از یک طرف و نظارت تفصیلی بر تولید محتوای الکترونیکی به منظور رعایت استانداردهای آموزشی و برآوده شدن انتظارات کیفی از سوی دیگر از دیگر ویژگی های منحصر به فرد مهر البرز می باشد.توسعه، به روز رسانی، بهبود مستمر و غنی سازی محتوای آموزشی یکی ار رمز های موفقیت ماست که با اخلاق کاری موسسه و پرسنل عجین شده است. ما در هیچ مرحله و زمانی از دانشجو غافل نخواهیم شد و الگوی تعاملی دانشگاه با دانشجویان و کادر هیئت علمی بگونه ای است که روح پویایی و حرکت رو به رشد در سراسر نظام آموزشی ما جاری است.ما خود را متعهد به ارائه بهترین خدمات آموزشی و پژوهشی به دانشجو دانسته و خدمت محوری ، دانشجو مداری و تعالی جویی را در سرلوحه ارزشهای سازمانی خود قرار داده و به آن پایبندیم.
بر اساس همين تجارب و دانش به دست آمده اين موسسه در طول اين سالها، براي اولين بار ارائه الكترونيكي دوره هاي آموزشي صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي در سراسر كشور به موسسه آموزش عالي مهرالبرز واگذار شد.

نحوه برگزاری دوره

این دوره به صورت کاملا الکترونیکی و غیر حضوری و از طریق اتصال به شبکه جهانی اینترنت و ارایه محتوای آموزشی درسی در سیستم یادگیری مربوط به این دوره ارایه می گردد که داوطلبان محترم پس از ثبت نام در این دوره از طریق سایت، نام کاربری و رمز عبور خود را دریافت نموده و در زمان تعیین شده براساس تفویم آموزشی وارد سیستم شده و به صورت هفتگی محتوای درسی خود را که پیشتر توسط اساتید تولید و آماده شده است را مطالعه می نمایند، علاوه بر آن می توانند از منابع تکمیلی و تخصصی مربوط به این درسها استفاده نموده و همچنین در تالارهای مباحثات تخصصی دروس به بحث و تبادل نظر در زمینه موضوعات مطرح شده در هر درس بپردازند.

شرایط حضور

داوطلبان دارای شرایط ذیل می توانند در این دوره ها ثبت نام نمایند.
- دارا بودن حداقل مدرک سيكل
- اشتغال در شهرکهای صنعتی و یا سازمان صنایع کوچک و متوسط در سطح کشور
- تسلط به نحوه کار با رایانه و اینترنت
- امکان دسترسی به اینترنت در زمان تحصیل
دی ان ان evoq